Burger King

You can read our success story with Burgerking here.

We helped Burger King make fast, but validated targeting decisions by involving the local customer.

Challenge

Plant-based food solutions are known to be a growing category in the fast-food chain landscape. For brands there are couple of reasons to explore these options such as improving brand image, responding to healthy eating trends and being able to reach new and growing customers segments. With this in mind, Burger King developed two plant-based alternatives, namely the plant-based Whopper and the plant-based nuggets.

Read or download our case here.

 

Unilever

Challenge

”How do we make sure our internal innovation workshops are actionable and customer-focused when time & budget is limited?”

Way of working

Before developing long-term portfolio strategies for local brands (in ideation sessions), it’s essential to identify and define ’boundaries for innovation’ with relevant stakeholders. Unilever turned to BUFFL to find out how far they could stretch their future product portfolio without losing track of consumer needs and brand fit. Via the BUFFL platform, Unilever collected feedback from 300 Belgian respondents to feed & structure the workshop.

Impact

  • Validated 20 socio-demographic & behavioral assumptions in less than 1 week
  • BUFFL’s validation framework helped us identify more than 6 contexts worth exploring in a fast & structured way
  • Integrated the voice of the customer in key decisions (at a far lower cost and risk)

Kaat Van der Goten – CMI specialist Food & Refreshment Belgium

“It takes both sides to built a bridge. With BUFFL we were able to built a bridge that connected us with our consumers in a quick and smart way. I want to thank BUFFL for the pleasant cooperation. Without the consultancy of BUFFL we weren’t able to built that bridge and bring the voice of our consumer at the heart of the decisions we make”.

Proximus

CHALLENGE

Change in society is happening faster than ever before. As a result the desirability of products & services is evolving at the same rapid pace. In order to stay relevant, corporations have to adapt their internal clocks and accelerate their internal processes and product launches. This is why Proximus installed / is installing an agile way of working among their business units.

The customer insights & analytics team of Proximus consists of 25 skilled and highly motivated people. Still, the team is confronted with the huge challenge to effectively deliver insights in order for almost 13.000 employees to take the right data driven decisions in their sprint process. Delivery times dropped from months to weeks or even days. 

Should they make important decisions based on gut feeling or is there another way to deliver insights without slowing down the business processes?

SOLUTION

The solution to this challenge is a multi-layered one. 

  1. A critical first step is that some data are readily available. Proximus has live contact with the BUFFL community, which means 20K respondents can be reached within 24 hours. It is even possible to reach 500+ respondents of the desired segment in just a few hours.
  2. In order to have impact, the research setup and data analysis should be straightforward and easy. The BUFFL dashboard makes it possible for business departments with limited basic research knowledge to properly redirect their decisions based on the insights.
  3. Finally, to be successful on a larger scale a structured approach is required. Proximus and BUFFL co created a scientific validation framework with flowcharts, research templates and stakeholder management tools. This framework was then used to train the customer insights & analytics team as well as key business stakeholders. On one hand, the methodology and toolbox allow us to scale basic validation knowledge throughout business in order to take a lot of validation steps individually at speed. On the other hand, the critical steps can be co created with and reviewed by the experts of the customer insights & analytics team. 
innovation

RESULTS

By delivering insights and customer feedback to the team they can speed up their decision making process, where in the past more traditional research required the project to wait a couple of weeks. With this new methodology the barrier to include customer feedback has decreased tremendously. Testing things is beneficial because it makes it easier to make decisions and move on. Since it happens in only a matter of hours or days, the project doesn’t lose any time; it simply wins time!

Luminus

Challenge

Luminus heeft als energieleverancier continu meerdere innovatieprojecten in parallel lopen. Teams binnen de marketing en new business development afdelingen werken op deze trajecten in sprint approach. Binnen dergelijke sprints is er nood aan zeer snelle en actionable inzichten om de innovatietrajecten te focussen op de concepten met het meeste potentieel en zodoende het risico van innovatie te beperken.

De researchafdeling van Luminus is echter beperkt in omvang zodat het een grote uitdaging vormt om alle teams tijdig van inzichten te voorzien.

In deze context begon de uitgebreidere samenwerking tussen Luminus en BUFFL met een concepttest rond het thema van dynamic pricing.

Results

BUFFL werd gevraagd om de interesse in enkele concepten te valideren voor verschillende reeds vooraf geïdentificeerde persona’s binnen het thema van dynamic pricing.

Tijdens een value propositieworkshop zette BUFFL daarom meerdere LIVE experimenten op bij een doelgroep van 300 respondenten. Nog tijdens de workshopdag zagen verschillende stakeholders binnen Luminus enkele van de value proposities gevalideerd worden door de markt. Anderzijds werd duidelijk dat de opgestelde persona’s niet gevalideerd werden in het experiment (in de probleemfase was er geen ruimte geweest voor research om de persona’s te valideren gezien de hoge snelheid van de projecten!). Op basis van de inzichten met betrekking tot persona’s en marktsegmentering werden de value proposities en go-2-marketstrategie in volgende stappen dan ook gewijzigd en verder geoptimaliseerd.

Solution

De validaties in het traject rond dynamic pricing maakten duidelijk dat het ook met relatief beperkte resources binnen de researchafdeling mogelijk is om verschillende teams van snelle marktinzichten te voorzien.

Kort na het traject werd er overgegaan tot validatietraining van de marketing en new business development teams. Het resultaat kan het best samengevat worden door onderstaande quote van Chantal Dalimier, verantwoordelijke voor research binnen Luminus:

BUFFL allows us to do research where it would normally not be possible. It seems that I suddenly have 10 more researchers in my team and that the customer has become part of most of all decisions which helps us take strategic decisions at a far lower risk.

Chantal Dalimier, head of market research at Luminus

BBDO

Challenge

Een 180° switch maken van campagnes op basis van buikgevoel naar gestaafde campagnes die met zekerheid aanslaan bij de doelgroep.

In de reclamewereld heeft iedereen een mening en vaak zijn het de personen dat het luidste roepen die gelijk krijgen. We hebben allemaal ons eigen referentiekader, buiten je eigen kader stappen is en blijft enorm moeilijk. Communicatie is uiteraard geen exacte wetenschap, en vaak maken we gebruik van buikgevoel en dat oh-zo-vertrouwd kader om aan een campagne te beginnen. Deze manier van werken werd ook bij ons gehanteerd.

Wij proberen natuurlijk om afstand te nemen van onze eigen leefwereld, en ons volledig in te leven in het dagelijkse reilen en zeilen van onze doelgroep. Maar hoe makkelijk is het om als buitenstaander uit je kader te stappen en je volledig in een ander zijn kader te verplaatsen?
In de praktijk betekende dit een opeenstapeling van veel verschillende meningen en manieren van aanpak. De vraag was telkens ‘wie zijn mening volgen we uiteindelijk’?

Klanten komen bij ons met vragen over hun verschillende doelgroepen. In een ideale wereld voer je een dieptegesprek uit met doelgroepen en werk je gedetailleerde persona’s uit. In de realiteit is er hier vaak geen tijd om iedereen individueel te interviewen en om tot een consensus te komen voor de aanvang van de campagne. Het is dus erg moeilijk om met data bepaalde beslissingen te staven, waardoor we telkens terugvallen op buikgevoel.

In de huidige markt is er geen ‘goedkope’ en “snelle’ tool om makkelijk de assumpties af te toetsen. Een groot marktonderzoek is uiteraard wel mogelijk maar dit kost handenvol geld en is te tijdrovend voor de uitwerking van een campagne idee. Vermits er geen voor de hand liggende optie is verliezen we veel kostbare tijd door meetings te houden op basis van assumpties.

Solution

  1. Snelheid- Snelle bevraging van assumpties aan een relevante doelgroep
  2. Ease of use – Intuïtieve tools en inzichten in een overzichtelijk dashboard
  3. No time to waste- De inzichten verschijnen onmiddellijk in het dashboard. Onze teams kunnen onmiddellijk met de data aan de slag

De kracht van BUFFL ligt hem in de snelheid waarmee je data kan verzamelen Op minder dan één dag tijd ontvangen we een representatief sample aan antwoorden. Dankzij deze snelle manier van werken verliezen wij intern geen tijd tijdens meetings door het bespreken van assumpties maar kunnen we rechtstreeks werken met onderbouwde claims.
Eindelijk is er een laagdrempelige oplossing om aan marktonderzoek te doen en een inkijk te krijgen in onze doelgroep.

BUFFL biedt ons ondersteuning bij het opstellen van vragen en de interpretatie van de resultaten. Er staat telkens iemand van het team klaar om onze vragen te beantwoorden.

Sommige strategen hebben een training gevolgd van BUFFL en kunnen dus gemakkelijk zelf aan de slag. Als er tijdsdruk is of er zijn collega’s met minder ervaring in marktonderzoek worden deze bijgestaan door BUFFL zelf.

Wat betreft way of working is het best simpel. Wij ontvangen een briefing vanuit de klant en testen onze hypothese en assumpties in de BUFFL app. BUFFL biedt ons ondersteuning bij het opstellen van vragen en de interpretatie van de resultaten. Er staat telkens iemand van het team klaar om onze vragen te beantwoorden.  Op twee dagen tijd hebben we alle data en interpretatie van deze data verzamelt. Met deze info gaan wij naar de klant en werken we op basis van de resultaten de campagne voor de klant verder af.

Indien we voor een campagne op zoek zijn naar een zeer specifieke doelgroep verifiëren we telkens eerst bij BUFFL wat mogelijk is. Als ze bepaalde profielen niet hebben communiceren ze hier ook altijd transparant over. Dit wekt vertrouwen op en zorgt voor een fijne samenwerking.

Dankzij deze vertrouwensband kunnen wij, op onze beurt, ook transparant zijn richting onze klanten. We komen vaak in contact met marketing departementen die zelf niet beschikken over R&D budgetten en voor hun is het een mooie opportuniteit om dat snel onafhankelijk marktonderzoek te kunnen doen.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld bij Douwe Egberts en koffiecapsules. Zij hadden allemaal assumpties geformuleerd waarom deze al dan niet zouden verkopen bijvoorbeeld: smaak, prijs, ‘slecht’ merk etc. Maar uit rondvraag was het feit dat men niet wist of deze wel compatibel waren met de machine die ervoor zorgde dat de koffiedrinkers deze niet kopen. Nu staat er op de verpakking is compatibel met elk apparaat en is deze barrière opgelost.

Results

Dankzij BUFFL kunnen wij nu ook onderzoek doen en data verkrijgen om veel sneller inzichten te hebben en daardoor succesvolle campagnes te lanceren. Het platform geeft ons marketing team echt mogelijkheid echt marktonderzoek uit te voeren. Werken met BUFFL is een echte onderscheidende factor dankzij de snelheid waarmee we inzichten ontvangen die die daadwerkelijk kunnen gebruiken.

Een concreet voorbeeld van een sterke samenwerking tussen BBDO en BUFFL was de campagne die we rond Jupiler 0.0 hebben gelanceerd. Er was een discussie met de klant over welk thema het meest geassocieerd werd met onverantwoord alcohol-gebruik: rijden en drinken, partnergeweld etc. Steeds waren er verschillende meningen maar dankzij goede research zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste insteek don’t drink & drive was. 

Een ander voorbeeld is voor het bedrijf Xerius. Deze klant had tijdens de lockdown een campagne bedacht omtrent het starten als zelfstandige. Tijdens diezelfde lockdown hebben we dan onderzoek gedaan om te kijken of hun boodschap relevant was en hoe we deze konden gebruiken. Uiteindelijk is er gekozen voor de slogan ‘Zelfstandige worden doe je niet zelfstandig’ en resulteerde dit in een grote marktwaarde.