Mobile Navigation Close Button
Navigation Blob
This website uses cookies to make your experience the best possible. By clicking on any link you accept our cookie policy. Read more
Accept
Case banner image

BBDO

Challenge

Een 180° switch maken van campagnes op basis van buikgevoel naar gestaafde campagnes die met zekerheid aanslaan bij de doelgroep.

In de reclamewereld heeft iedereen een mening en vaak zijn het de personen dat het luidste roepen die gelijk krijgen. We hebben allemaal ons eigen referentiekader, buiten je eigen kader stappen is en blijft enorm moeilijk. Communicatie is uiteraard geen exacte wetenschap, en vaak maken we gebruik van buikgevoel en dat oh-zo-vertrouwd kader om aan een campagne te beginnen. Deze manier van werken werd ook bij ons gehanteerd.

Wij proberen natuurlijk om afstand te nemen van onze eigen leefwereld, en ons volledig in te leven in het dagelijkse reilen en zeilen van onze doelgroep. Maar hoe makkelijk is het om als buitenstaander uit je kader te stappen en je volledig in een ander zijn kader te verplaatsen?
In de praktijk betekende dit een opeenstapeling van veel verschillende meningen en manieren van aanpak. De vraag was telkens ‘wie zijn mening volgen we uiteindelijk’?

Klanten komen bij ons met vragen over hun verschillende doelgroepen. In een ideale wereld voer je een dieptegesprek uit met doelgroepen en werk je gedetailleerde persona’s uit. In de realiteit is er hier vaak geen tijd om iedereen individueel te interviewen en om tot een consensus te komen voor de aanvang van de campagne. Het is dus erg moeilijk om met data bepaalde beslissingen te staven, waardoor we telkens terugvallen op buikgevoel.

In de huidige markt is er geen ‘goedkope’ en “snelle’ tool om makkelijk de assumpties af te toetsen. Een groot marktonderzoek is uiteraard wel mogelijk maar dit kost handenvol geld en is te tijdrovend voor de uitwerking van een campagne idee. Vermits er geen voor de hand liggende optie is verliezen we veel kostbare tijd door meetings te houden op basis van assumpties.

Solution

  1. Snelheid- Snelle bevraging van assumpties aan een relevante doelgroep
  2. Ease of use – Intuïtieve tools en inzichten in een overzichtelijk dashboard
  3. No time to waste- De inzichten verschijnen onmiddellijk in het dashboard. Onze teams kunnen onmiddellijk met de data aan de slag

De kracht van BUFFL ligt hem in de snelheid waarmee je data kan verzamelen Op minder dan één dag tijd ontvangen we een representatief sample aan antwoorden. Dankzij deze snelle manier van werken verliezen wij intern geen tijd tijdens meetings door het bespreken van assumpties maar kunnen we rechtstreeks werken met onderbouwde claims.
Eindelijk is er een laagdrempelige oplossing om aan marktonderzoek te doen en een inkijk te krijgen in onze doelgroep.

BUFFL biedt ons ondersteuning bij het opstellen van vragen en de interpretatie van de resultaten. Er staat telkens iemand van het team klaar om onze vragen te beantwoorden.

Sommige strategen hebben een training gevolgd van BUFFL en kunnen dus gemakkelijk zelf aan de slag. Als er tijdsdruk is of er zijn collega’s met minder ervaring in marktonderzoek worden deze bijgestaan door BUFFL zelf.

Wat betreft way of working is het best simpel. Wij ontvangen een briefing vanuit de klant en testen onze hypothese en assumpties in de BUFFL app. BUFFL biedt ons ondersteuning bij het opstellen van vragen en de interpretatie van de resultaten. Er staat telkens iemand van het team klaar om onze vragen te beantwoorden.  Op twee dagen tijd hebben we alle data en interpretatie van deze data verzamelt. Met deze info gaan wij naar de klant en werken we op basis van de resultaten de campagne voor de klant verder af.

Indien we voor een campagne op zoek zijn naar een zeer specifieke doelgroep verifiëren we telkens eerst bij BUFFL wat mogelijk is. Als ze bepaalde profielen niet hebben communiceren ze hier ook altijd transparant over. Dit wekt vertrouwen op en zorgt voor een fijne samenwerking.

Dankzij deze vertrouwensband kunnen wij, op onze beurt, ook transparant zijn richting onze klanten. We komen vaak in contact met marketing departementen die zelf niet beschikken over R&D budgetten en voor hun is het een mooie opportuniteit om dat snel onafhankelijk marktonderzoek te kunnen doen.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld bij Douwe Egberts en koffiecapsules. Zij hadden allemaal assumpties geformuleerd waarom deze al dan niet zouden verkopen bijvoorbeeld: smaak, prijs, ‘slecht’ merk etc. Maar uit rondvraag was het feit dat men niet wist of deze wel compatibel waren met de machine die ervoor zorgde dat de koffiedrinkers deze niet kopen. Nu staat er op de verpakking is compatibel met elk apparaat en is deze barrière opgelost.

Results

Dankzij BUFFL kunnen wij nu ook onderzoek doen en data verkrijgen om veel sneller inzichten te hebben en daardoor succesvolle campagnes te lanceren. Het platform geeft ons marketing team echt mogelijkheid echt marktonderzoek uit te voeren. Werken met BUFFL is een echte onderscheidende factor dankzij de snelheid waarmee we inzichten ontvangen die die daadwerkelijk kunnen gebruiken.

Een concreet voorbeeld van een sterke samenwerking tussen BBDO en BUFFL was de campagne die we rond Jupiler 0.0 hebben gelanceerd. Er was een discussie met de klant over welk thema het meest geassocieerd werd met onverantwoord alcohol-gebruik: rijden en drinken, partnergeweld etc. Steeds waren er verschillende meningen maar dankzij goede research zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste insteek don’t drink & drive was. 

Een ander voorbeeld is voor het bedrijf Xerius. Deze klant had tijdens de lockdown een campagne bedacht omtrent het starten als zelfstandige. Tijdens diezelfde lockdown hebben we dan onderzoek gedaan om te kijken of hun boodschap relevant was en hoe we deze konden gebruiken. Uiteindelijk is er gekozen voor de slogan ‘Zelfstandige worden doe je niet zelfstandig’ en resulteerde dit in een grote marktwaarde.

Get a glimpse of our other projects

Ready to tackle a business challenge of your own?

We are always curious about your dream project!

Let's get in touch.

Contact us
Dancing person illustration