Mobile Navigation Close Button
Navigation Blob
This website uses cookies to make your experience the best possible. By clicking on any link you accept our cookie policy. Read more
Accept
Case banner image

Luminus

Challenge

Luminus heeft als energieleverancier continu meerdere innovatieprojecten in parallel lopen. Teams binnen de marketing en new business development afdelingen werken op deze trajecten in sprint approach. Binnen dergelijke sprints is er nood aan zeer snelle en actionable inzichten om de innovatietrajecten te focussen op de concepten met het meeste potentieel en zodoende het risico van innovatie te beperken.

De researchafdeling van Luminus is echter beperkt in omvang zodat het een grote uitdaging vormt om alle teams tijdig van inzichten te voorzien.

In deze context begon de uitgebreidere samenwerking tussen Luminus en BUFFL met een concepttest rond het thema van dynamic pricing.

Results

BUFFL werd gevraagd om de interesse in enkele concepten te valideren voor verschillende reeds vooraf geïdentificeerde persona’s binnen het thema van dynamic pricing.

Tijdens een value propositieworkshop zette BUFFL daarom meerdere LIVE experimenten op bij een doelgroep van 300 respondenten. Nog tijdens de workshopdag zagen verschillende stakeholders binnen Luminus enkele van de value proposities gevalideerd worden door de markt. Anderzijds werd duidelijk dat de opgestelde persona’s niet gevalideerd werden in het experiment (in de probleemfase was er geen ruimte geweest voor research om de persona’s te valideren gezien de hoge snelheid van de projecten!). Op basis van de inzichten met betrekking tot persona’s en marktsegmentering werden de value proposities en go-2-marketstrategie in volgende stappen dan ook gewijzigd en verder geoptimaliseerd.

Solution

De validaties in het traject rond dynamic pricing maakten duidelijk dat het ook met relatief beperkte resources binnen de researchafdeling mogelijk is om verschillende teams van snelle marktinzichten te voorzien.

Kort na het traject werd er overgegaan tot validatietraining van de marketing en new business development teams. Het resultaat kan het best samengevat worden door onderstaande quote van Chantal Dalimier, verantwoordelijke voor research binnen Luminus:

BUFFL allows us to do research where it would normally not be possible. It seems that I suddenly have 10 more researchers in my team and that the customer has become part of most of all decisions which helps us take strategic decisions at a far lower risk.

Chantal Dalimier, head of market research at Luminus

Get a glimpse of our other projects

Ready to tackle a business challenge of your own?

We are always curious about your dream project!

Let's get in touch.

Contact us
Dancing person illustration